Green Deal

De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten. Inmiddels zijn 59 van deze Green Deals getekend.

Knelpunten wegnemen

Burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties vinden zelfs steeds vaker oplossingen om efficiënter en duurzamer met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen of het zelf op te wekken. Toch komen deze initiatieven niet altijd van de grond. Bijvoorbeeld door onduidelijkheid over vergunningen, het niet kunnen vinden van samenwerkingspartners of onduidelijke regelgeving. De Rijksoverheid wil helpen deze knelpunten weg te nemen.

Meer groene economische groei

Met de Green Deals zet Nederland concrete stappen naar een duurzame economie waarin meer groene energie en economische groei hand in hand gaan. Met projecten die zichzelf terugverdienen. Bij de Green Deal gaat het om concrete projecten op het terrein van onder andere energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water.

In beleidsnota’s (zoals het Energierapport 2011, de Bedrijfslevenbrief, de Duurzaamheidsagenda) wil het kabinet de voorwaarden scheppen voor groene economische ontwikkeling. De Green Deal helpt om obstakels uit de weg te ruimen en op korte termijn resultaat te boeken. De grootste winst van elke Green Deal volgt echter later, omdat elke deal in principe geschikt is om door anderen te worden nagevolgd.

Tussenstand: meer dan 50 Green Deals

Tot 1 juli 2011 konden burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties voorstellen indienen voor een Green Deal. Deze eerste inschrijvingsronde heeft ruim 200 bruikbare ideeën opgeleverd. Hieruit zijn uiteindelijk zo’n 59 concrete Green Deals voortgekomen.

Op 13 december 2011, wordt een pakket nieuwe Green Deals bekend gemaakt op het gebied van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt bij de presentatie van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Volgende ronde Green Deal

De komende jaren wil het kabinet meer Green Deals met de samenleving afsluiten. De eerstvolgende ronde wordt naar verwachting begin 2012 gehouden. Thema’s zijn energie, grondstoffen, mobiliteit en water. In de loop van december is het weer mogelijk om via internet projectvoorstellen in te dienen. Het kabinet nodigt vooral het midden- en kleinbedrijf, gemeenten en maatschappelijke organisaties uit om met projectvoorstellen te komen. Wilt u op de hoogte worden gesteld wanneer u uw voorstel kunt indienen, dan kunt u dit formulier van AgentschapNL invullen. Voor vragen over de Green Deal kunt u bellen naar Postbus 51 via het nummer: 0800 – 8051.

Beoordeling ingediende voorstellen

De overheid beoordeelt de ingediende voorstellen op de volgende 4 criteria:

  • het moet gaan om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit;
  • het project moet rendabel zijn of kunnen worden;
  • het project moet snel resultaat hebben (deze kabinetsperiode);
  • het project moet tot nieuwe economische activiteit(en) leiden of tot kostenbesparingen voor bedrijven.