Geen vergunning nodig

Om een zonnecollector of zonnepaneel vergunningvrij te mogen plaatsen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • De zonnecollector of het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst;
 • De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
 • Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
  • de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven,
  • de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst,
  • de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat;
 • Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector of het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn;
 • De collector of het paneel mag niet geplaatst worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
vergunning

Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen.

→ Meer informatie over vergunningen en zonnepanelen vindt u in de Brochure zonnepanelen en vergunningen van VROM.