SDE 2012

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

De SDE+ 2011 is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Voorlopig blijft de informatie over de SDE+ 2011 beschikbaar. Na publicatie van de ministeriële regelingen voor de SDE+ 2012 in de Staatscourant, wordt de informatie op deze website geactualiseerd en kunt u onder meer een voorlichtingsfilm over de SDE+ 2012 bekijken.

Meer informatie over de voornemens voor de invulling van de SDE+ 2012 leest u in de kamerbrief van 3 november 2011. De minister streeft er naar de ministeriële regelingen op 14 februari 2012 te publiceren en de SDE+ 2012 open te stellen vanaf 13 maart 2012. Dit is bekend gemaakt in de kamerbrief van 23 december 2011.

Ook in 2012 vraagt u SDE-subsidie aan in het online eLoket van Agentschap NL.
Bedrijven en (non-profit)instellingen loggen in op eLoket met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan tijdig aan op www.eherkenning.nl. Voor een aanvraag voor SDE-subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.

Zie Agentschap NL: SDE 2012+