SDE 2013

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens op zee

SDE+ vraagt u aan via het eLoket. Vanaf 3 maart 2014 is het mogelijk uw aanvraag alvast in te vullen en klaar te zetten. Deze kunt u dan digitaal verzenden zodra de regeling open is. Houdt u er rekening mee dat u een aantal bijlagen moet meesturen met uw digitale aanvraag, zoals:

 • de vereiste vergunning(en);
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie.

En voor de categorie Geothermie tevens:

 • de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en
 • een geologisch onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Geothermie.

De bijlagen moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Haalbaarheidsstudie

Met ingang van 2014 vragen wij  u  een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Vanaf een vermogen van 0,5 MW, 500 kWp resp. 50 Nm³/uur dient u deze bij de indiening van uw aanvraag bij te voegen. De haalbaarheidsstudie bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening met daarin ten minste:
  - een specificatie van de investeringskosten per (hoofd)component van de  productie-installatie;
  - een overzicht van alle kosten- en baten van de productie-installatie;
  - een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd;
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering:
  - projecten die over minder dan 20% eigen vermogen beschikken dienen een intentieverklaring van een financier te overleggen. De financier geeft daarin aan dat hij bereid is tot projectfinanciering in geval van een positieve SDE+ beschikking.
 • Energieopbrengstberekening bij projecten voor de productie van hernieuwbare energie uit wind, waterkracht, biomassa of afvalverbranding;
 • Verklaring met prijsindicatie van de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar gas bij projecten voor de productie van hernieuwbaar gas;
 • Onderbouwing van de warmteafzet bij projecten voor de productie van duurzame warmte.

eHerkenning

U logt in op eLoket met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan op de website van eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.

Bij de ‘fase keuze’ in de aanvraagmodule maakt u kenbaar in welke fase (en bijbehorend basisbedrag) u uw aanvraag in wilt dienen. Uw concept aanvraag is op dat moment nog niet verzonden.

U kunt uw aanvraag ná de opening van de SDE+ 2014 indienen. Hierover kunt u meer lezen in de digitale brochure ‘Wegwijs in het eLoket’ via onderstaande download.

Let op!

In de periode 1 april, 9:00 uur tot 18 december 2014, 17:00 uur kan per categorie productie-installaties, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst maximaal één aanvraag worden ingediend. Het basisbedrag dat geldt bij subsidietoekenning kan variëren, afhankelijk van het moment waarop u aanvraagt. Kijk dus goed op welk moment u een aanvraag doet. Als u naast de SDE(+) nog andere subsidies heeft ontvangen zal een jaar na ingebruikname getoetst worden of uw SDE-steun aan de voorwaarden van het Milieusteunkader van de Europese Commissie voldoet.

SDE+ 2013

De SDE+ 2013 is gesloten op 19 december 2013, 17:00 uur. U kunt geen subsidieaanvraag meer indienen voor deze ronde.

Download:

 

Zonnepanelen kopen

Indien u geïnteresseerd bent in de aanschaf van zonnepanelen, neem dan contact op met een specialist. SolarNU bepaalt samen met u welke mogelijkheden voor uw situatie het meest geschikt zijn en geeft vervolgens advies op maat.

SolarNU

www.SolarNU.nl