‘bedrijven’ Tagged Posts

Landbouwsector levert meer elektriciteit dan het verbruikt

De Nederlandse landbouwsector produceert meer elektriciteit dan het verbruikt. Ongeveer 44 procent van de in Nederland geconsumeerde duurzame energie ...

 

De Nederlandse landbouwsector produceert meer elektriciteit dan het verbruikt. Ongeveer 44 procent van de in Nederland geconsumeerde duurzame energie wordt door de landbouw geproduceerd.

© Getty Images

Dit meldt het ministerie van Economische Zaken op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door Agentschap NL. De tuinbouw verkoopt vooral duurzame energie uit warmte-krachtkoppeling, het proces waarbij tegelijk warmte en elektriciteit wordt opgewekt.

De overige sectoren zoals akkerbouw en veehouderij produceren extra stroom uit windmolens en biomassa. Het grootste deel van wat de landbouw levert aan stroom wordt opgewekt uit biomassa. Hoewel de landbouw veel duurzame energie produceert, verbruiken de bedrijven nog wel fossiele brandstoffen.

 

Groene groei

“Groene groei is in de primaire sector op stoom aan het komen. We worden hierdoor minder afhankelijk van fossiele energie”, verklaart staatssecretaris Bleker. “De consument vraagt duurzaam geproduceerd voedsel, en de sector speelt hier op in. En het levert ook nog eens extra inkomsten op door de verkoop van de opgewekte groene stroom.”

In het onderzoek blijkt verder dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten in de landbouw. In verhouding tot 1990 werd er al 17 procent minder uitgestoten. Hiermee ligt de sector op schema voor de doelstelling om 4 tot 6 megaton minder broeikasgas uit te stoten in 2020.

Bron: NUzakelijk

Duurzaamheidskrant gemeente Kampen

 
Eind november is de Duurzaamheidskrant 2011 van de gemeente Kampen huis-aan-huis verspreid.
In deze krant kunt u lezen wat er speelt op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Kampen. Zo informeert de krant uitgebreid over de gemeentelijke subsidieactie voor energiebesparende maatregelen.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Als gemeente willen wij onze inwoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies. Zo kunt u subsidie aanvragen voor zonnepanelen, zonneboilers, douchewaterwarmteterugwinning, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie, HR++ glas en groene daken.

Advies op maat

Wilt u wel maatregelen nemen, maar weet u niet welke? Ook voor advies op maat voor uw woning geeft de gemeente subsidie. De gemeente Kampen heeft een totaalbedrag van € 450.000 beschikbaar voor het verlenen van subsidie. Hiervan was begin december al bijna € 180.000 onder voorbehoud toegezegd. Indien u ook in aanmerking wilt komen voor subsidie wees er dan snel bij!Verder komen in de Duurzaamheidskrant de maatregelen aan bod die de gemeente Kampen zelf heeft getroffen omtrent duurzaamheid en vertellen ook andere bedrijven over duurzaam ondernemen. Daarnaast is er informatie te vinden over manieren waarop uzelf kunt bijdragen aan een beter milieu en tegelijkertijd ook nog eens flink in de kosten kunt besparen. U zult merken dat duurzaam leven op veel manieren mogelijk is en dat maakt het juist zo leuk!Met deze krant willen wij duurzaamheid extra onder de aandacht brengen en u bewust maken van de talrijke mogelijkheden op het gebied van energiebesparing. Heeft u de duurzaamheidskrant niet ontvangen? U kunt de duurzaamheidskrant downloaden of ophalen bij de receptie van het stadhuis.

Kleurwedstrijd

Zit jij nog op de basisschool en wil je kans maken op een leuke duurzaamheidsprijs? De kleurplaat uit de duurzaamheidskrant kan tot 31 januari 2012 ingeleverd worden bij de receptie van het stadhuis!

Duitse subsidie leidt tot recordproductie zonneprojecten

 

De Duitse zonnepanelenindustrie realiseerde in december vorig jaar een recordproductie van 3 gigawatt. De stimulans vormde een subsidie voor duurzame energie van de Duitse overheid, die eind 2011 eindigde.

De maanden daarvoor bouwden bedrijven in Duitsland 4,55 gigawatt aan zonnepanelen. In totaal is in 2011 meer dan 7,5 gigawatt gerealiseerd, iets meer dan in 2010.

Duitsland, de grootste zonne-energiemarkt ter wereld, had vorig jaar last van concurrentie door Chinese fabrikanten van zonnepanelen. De Duitse overheid besloot daarop in juli vorig jaar een subsidie toe te kennen voor de bouw van installaties groter dan 225 megawatt. Vijftien procent van de kosten werden vergoed.

De subsidie heeft geleid tot een recordproductie van 3 gigawatt in één maand. Analisten van Bloomberg stellen dat Duitsland nu op koers ligt voor het behalen van 52 gigawatt aan zonnepanelen in 2020.

Bron: NUzakelijk

Asbest vervangen door zonnepanelen

 

Overijssel – Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben 115 agrarische bedrijven een subsidie verleend vanuit de regeling ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop’. Deze bedrijven gaan samen 116.000 m2 asbest op hun bedrijf saneren en in ruil daarvoor 14.500 zonnepanelen installeren.

De nog aan te brengen zonnepanelen leveren gezamenlijk 3,4 miljoen Watt-piek aan nieuwe energie. De deelnemende agrarische bedrijven voorzien hierdoor gemiddeld 57% in eigen energiegebruik en zouden 850 huishoudens van energie kunnen voorzien. Door zelf energie op te wekken wordt een CO2-besparing van 1440 ton per jaar gerealiseerd.

Lees hier het hele artikel van AgriHolland.