‘Bron De Tijd’ Tagged Posts

Energie wordt waanzinnig duur

Energie wordt over heel de wereld verschrikkelijk duur en bovendien erg vervuilend indien de regeringen niet binnen de twee decennia overschakelen naa...

 

Energie wordt over heel de wereld verschrikkelijk duur en bovendien erg vervuilend indien de regeringen niet binnen de twee decennia overschakelen naar hernieuwbare bronnen en kernenergie. Dit is de basisboodschap van het International Energieagentschap (IEA) in Parijs bij de uitgifte van zijn jaarlijkse ‘World Energy Outlook’.

De westerse landen hebben amper tijd om hun energiestrategie drastisch te wijzigen. De meeste landen zitten opgescheept met een onzeker en inefficiënt energienetwerk, dat nog meer dan vroeger op fossiele brandstoffen is aangewezen na de kernramp in Fukushima in Japan en de geplande sluiting van 17 kerncentrales in Duitsland.

Fossiele bronnen zijn eindig. Dat wreekt zich zeker bij een toenemende energievraag door een groeiende bevolking en een grotere welvaart.

‘De regeringen moeten hun investeringen richten naar meer efficiënte en koolstofarme energiebronnen’, zegt de Nederlandse ex-minister, Maria van der Hoeven, die sinds begin dit jaar het IEA leidt als algemeen directeur.

De uitstoot van het broeikasgas CO2 bereikte het afgelopen jaar 2010 immers een absolute recordhoogte. Dat maakt de uitdaging om het energiegeweer van schouder te veranderen, alleen maar dringender, aldus van der Hoeven.

Bron: De Tijd

Link: Energie wordt waanzinnig duur