‘De Nederlandse’ Tagged Posts

Landbouwsector levert meer elektriciteit dan het verbruikt

De Nederlandse landbouwsector produceert meer elektriciteit dan het verbruikt. Ongeveer 44 procent van de in Nederland geconsumeerde duurzame energie ...

 

De Nederlandse landbouwsector produceert meer elektriciteit dan het verbruikt. Ongeveer 44 procent van de in Nederland geconsumeerde duurzame energie wordt door de landbouw geproduceerd.

© Getty Images

Dit meldt het ministerie van Economische Zaken op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door Agentschap NL. De tuinbouw verkoopt vooral duurzame energie uit warmte-krachtkoppeling, het proces waarbij tegelijk warmte en elektriciteit wordt opgewekt.

De overige sectoren zoals akkerbouw en veehouderij produceren extra stroom uit windmolens en biomassa. Het grootste deel van wat de landbouw levert aan stroom wordt opgewekt uit biomassa. Hoewel de landbouw veel duurzame energie produceert, verbruiken de bedrijven nog wel fossiele brandstoffen.

 

Groene groei

“Groene groei is in de primaire sector op stoom aan het komen. We worden hierdoor minder afhankelijk van fossiele energie”, verklaart staatssecretaris Bleker. “De consument vraagt duurzaam geproduceerd voedsel, en de sector speelt hier op in. En het levert ook nog eens extra inkomsten op door de verkoop van de opgewekte groene stroom.”

In het onderzoek blijkt verder dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten in de landbouw. In verhouding tot 1990 werd er al 17 procent minder uitgestoten. Hiermee ligt de sector op schema voor de doelstelling om 4 tot 6 megaton minder broeikasgas uit te stoten in 2020.

Bron: NUzakelijk