Woordenlijst

SOL-AR.NL :: Zonnepanelen woordenlijst

Energielabel
Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Tevens staat er vaak informatie op over de prestaties van het product en de gebruikte materialen bij de productie.

Enkeltarief of dubbeltarief
Een enkeltarief houdt in dat u een vaste prijs betaalt, ongeacht het moment waarop u de elektriciteit gebruikt. Dubbeltarief betekent dat u tijdens bepaalde uren van de dag minder betaalt. U heeft daarvoor een dubbeltariefmeter nodig. De precieze tijden waarop dubbelstroom goedkoper is, verschilt tussen energiebedrijven.

Een dubbeltariefmeter is alleen zinvol als u tijdens die goedkopere perioden (vaak ‘s nachts) meer elektriciteit verbruikt dan overdag. Raadpleeg uw energiebedrijf om uit te vinden of dubbeltarief voor u voordelig is. Verder is het handig te weten dat een dubbeltariefmeter duurder is: u betaalt meer voor aansluitkosten en huur.

kWh
Een kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of energie.

Een kilowattuur is gedefinieerd als de arbeid die wordt verricht of de energie die wordt gebruikt als een vermogensbron een kilowatt (1000 watt) gedurende 1 uur moet leveren.

Salderen
Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.